Anonto saagoromaajhe daao - English Lyrics | অনন্ত সাগর মাঝে দাও - Bengali Lyrics

অনন্ত সাগর মাঝে দাও - Bengali Lyrics

 

Anonto saagoromaajhe daao - English Lyrics

Anonto saagoromaajhe daao tori bhaasaiya.
Gechhe sukh gechhe dukh,     gechhe aasha phuraiya.


Sammukhe anonto raatri,    aamra dujone jaatri,
Sammukhe shayan sindhu digbidig haaraiya.


Jalodhi royechhe sthir,    dhu dhu kore sindhutir,
Proshanto sunil nir nil shunye mishaiya.


Naahi saara naahi shabdo,    montre jeno sab stabdho,
Rajoni aasichhe dhire dui baahu prosariya.

 

Related Articles